Pastorační a duchovní texty

Duchovní texty, kázání a pastorační materiály 

V letech 1945 - 1959 přijala Ida Peerdeman *1905 a †1996, úřednice z Amsterdamu, 56 zjevení Panny Marie, jako Paní a Matky všech národů. Diecézní biskup Mons. H. J. A. Bomers povolil 31. května 1996 veřejnou úctu Paní všech národů a biskup Mons. J. M. Punt potvrdil 31. května 2002 nadpřirozený charakter zjevení. Lze tedy bez překážky, svobodně,...

Matko Má

02.08.2020

Matko má, matko, dobroty, lásky a milosrdenství, nesmírně Tě miluji a celá se Ti odevzdávám.

Modlitba k archanděli Michaelovi, kterou se obyčejně modlíme po každé mši svaté.

Svatý Prokope

02.08.2020

Modlitba ke svatému Prokopu, který je patronem naší farnosti. Obyčejně se ji modlíme po každé mši svaté.

Modlitba Korunky k Božímu milosrdenství je založena na viděních polské řeholnice sv. Marie Faustyny Kowalské (1905-1938, kanonizována r. 2000). Modlitba byla formálně schválena papežem Janem Pavlem II. v roce 2001. Je součástí Novény k Božímu milosrdenství, ale modlívá se i odděleně od ní. Podle vidění sestry Faustyny, jak si je zaznamenala ve svém...

Eschatologie 3

01.03.2020

Sedm znamení Kristova druhého příchodu a konce světa - pokračování

Eschatologie 2

01.03.2020

Sedm znamení Kristova druhého příchodu a konce světa

Advent znamená příchod. Je to období, kdy se připravujeme na příchod Ježíše Krista. narození malého Ježíška. Každý rok máme příležitost, aby se znovu narodil v našich životech, v rodinách. Je to příležitost zamyslet se a začít dělat některé věci trochu jinak, nebo také příležitost začít znovu tam, kde se něco nepodařilo. Příležitost, jak pustit...

Adventní čas je začátkem církevního roku, prostorem pro ztišení se a přípravu na příchod Ježíše Krista. Ztišení je obtížné, jsme stále obklopeni vizuálním smogem reklam, zvyšujícím se stresem a tlakem spojeným s nákupem Vánočních dárků, cestování mezi svátky, úklidem, pečením, vařením a ohlušování koledami už od poloviny listopadu. To vše nás...

"Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní! Všecko, nechť se mezi vámi děje v lásce." (1Kor 16:13-14)