Svatý Michaeli

02.08.2020

Modlitba k archanděli Michaelovi, kterou se obyčejně modlíme po každé mši svaté.


Svatý Michaeli

Svatý Michaeli archanděli,

braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým.

Kníže nebeského vojska svrhni božskou mocí

do pekelné propasti satana a zlé duchy,

kteří usilují o zkázu duší.

Amen.