Dary

Jsme farnost, která je velmi otevřená všem, kdo hledá povzbuzení, zamyšlení nebo pouhé zastavení se. Kromě pravidelných bohoslužeb pořádáme i mnohé další akce pro rodiny s dětmi a seniory. Budeme Vám velmi vděčni za jakýkoliv finanční nebo jiný dar, který nás v těchto činnostech podpoří. 

Za všechny dary tímto způsobem již předem upřímné díky.

Číslo účtu farnosti je: 

2502565166/2010

Za všechny dárce a dobrodince farnosti je pravidelně sloužena mše svatá každou první neděli v měsíci. 


Můžete přispět následujícími formami:

Příspěvek na běžný provoz bez účelu

  • Jednorázově: Můžete přispět na běžný provoz, ze kterého se platí náklady na vytápění, osvětlení, vodné a stočné, pojištění, provoz webových stránek, běžné opravy, revize, spotřební materiál, tisk textů, nákup tiskovin, apod. Z tohoto příspěvku mohou být hrazeny i všechny konkrétní účely (uvedené níže) dle aktuálních potřeb.
  • Pravidelně: Svůj příspěvek můžete posílat i pomocí trvalého příkazu po menších částkách během celého roku. Stačí si Na konci roku nám pak můžete sdělit své údaje a bude Vám vystaven doklad o daru.

Příspěvek na konkrétní účel

Můžete přispět i na konkrétní účel, na nějž bude Váš dar vázán a nebude možné jej použít k financování žádného jiného účelu. Níže uvádíme návrh investičního plánu farnosti s jednotlivými účely a variabilními symboly:

Nová kanalizační přípojka

V roce 2020 se bude v celé ulici obnovovat plynovod vč. přípojky. Těchto prací chceme využít a realizovat vodovodní přípojku. Aktuálně hledáme projektanta a sbíráme peníze na projekční práce. Odhadovaná cena projektu je 8.000-10.000 Kč. Poté budeme sbírat částku na stavební práce. Cenu stavebních prací odhadujeme na 50.000,-Kč.

Budeme vděčni za jakýkoliv dar.  

VS 888111

Oprava střechy

Budeme vděčni, když přispějete na ostatní záměry.

Na střeše přístavby se objevily určité potíže, které bude třeba řešit, podbití střechy se v jednom místě zdvihlo. Závada zatím není tak vážná.

VS 888777

Přístavba

Za všechny dary srdečně děkujeme. Budeme vděční, když přispějete na ostatní záměry.

Účinnější radiátory byly instalovány hned po Vánocích, mikrovlnná trouba už také je a nově také televize na promítání. Děkujeme :-)

VS

888666

Opravy 

fond na veškeré opravy kostela, přístavby (od střechy až po základy), plotu nebo opěrné zdi. 

Aktuálně uvnitř kostela bude třeba opravit opadávající omítku u soklů, opravit opadávající fasádu, obnova nátěrů a další potřeby se během roku budou jistě dále objevovat

VS 888888

Farní zahrada

Za všechny dary srdečně děkujeme. Budeme vděční, když přispějete na ostatní záměry.

Pro děti bylo pořízeno pískoviště a domeček, byla vysazena malá vinice a pořízeny nové kompostéry - všem dárcům srdečné díky :-) 

VS 

888333

Na zaslané dary Vám můžeme vystavit daňové potvrzení pro odečtení hodnoty darů ze základu daně (do 2% u právnických, do 10% u fyzických osob - z celkového základu daně). Potřebujeme pro to pouze Vaše jméno a příjmení (nebo název firmy), rodné číslo (nebo IČ a DIČ) a Vaše trvalé bydliště (nebo sídlo firmy). 

Za dar v jakékoli výši Vám jménem celé farnosti mockrát děkujeme a vyprošujeme Vám hojnost Božího požehnání.