Dary

Jsme farnost, která je velmi otevřená všem, kdo hledá povzbuzení, zamyšlení nebo pouhé zastavení se. Kromě pravidelných bohoslužeb pořádáme i mnohé další akce pro rodiny s dětmi a seniory. Budeme Vám velmi vděčni za jakýkoliv finanční nebo jiný dar, který nás v těchto činnostech podpoří. 

Za všechny dary tímto způsobem již předem upřímné díky.

Číslo účtu farnosti je: 

191195997/0300

Za všechny dárce a dobrodince farnosti je pravidelně sloužena mše svatá každou první neděli v měsíci. 


Můžete přispět následujícími formami:

Příspěvek na běžný provoz bez účelu

  • Jednorázově: Můžete přispět na běžný provoz, ze kterého se platí náklady na vytápění, osvětlení, vodné a stočné, pojištění, provoz webových stránek, běžné opravy, revize, spotřební materiál, tisk textů, nákup tiskovin, apod. Z tohoto příspěvku mohou být hrazeny i všechny konkrétní účely (uvedené níže) dle aktuálních potřeb.
  • Pravidelně: Svůj příspěvek můžete posílat i pomocí trvalého příkazu po menších částkách během celého roku. Stačí si Na konci roku nám pak můžete sdělit své údaje a bude Vám vystaven doklad o daru.

Příspěvek na konkrétní účel

Můžete přispět i na konkrétní účel, na nějž bude Váš dar vázán a nebude možné jej použít k financování žádného jiného účelu. Níže uvádíme návrh investičního plánu farnosti s jednotlivými účely a variabilními symboly:

Oprava střechy

na střeše přístavby se objevily určité potíže, které bude třeba řešit, podbití střechy se v jednom místě zdvihlo a bude třeba zjistit příčinu specialistou, který navrhne řešení. Toto řešení se pak bude realizovat i s případným přetažením krytiny střechy pochozí folií. Zásah do střechy bude nejspíše finančně náročný.

VS 888777

Nová kanalizační a vodovodní přípojka

kostel a přístavba svádí odpadní vody do septiku a vodovod je přivedený přes sousední objekty, aby byl kostel nezávislý, je třeba vybudovat tyto přípojky

VS 888111

Přístavba

do kuchyňky plánujeme pořídit mikrovlnnou troubu a případně lednici a časem i účinnější radiátory

VS 888666

Opravy 

fond na veškeré opravy kostela, přístavby (od střechy až po základy), plotu nebo opěrné zdi. 

Aktuálně uvnitř kostela bude třeba opravit opadávající omítku u soklů, opravit opadávající fasádu, obnova nátěrů a další potřeby se během roku budou jistě dále objevovat

VS 888888

Farní zahrada

pro děti plánujeme na zahradě vybudovat menší dětskou zónu s pískovištěm, dále plánujeme přesun kompostu, abychom vytvořili důstojný prostor pro akce, výsadbu nových květin a keřů

VS 

888333

Na zaslané dary Vám můžeme vystavit daňové potvrzení pro odečtení hodnoty darů ze základu daně (do 2% u právnických, do 10% u fyzických osob - z celkového základu daně). Potřebujeme pro to pouze Vaše jméno a příjmení (nebo název firmy), rodné číslo (nebo IČ a DIČ) a Vaše trvalé bydliště (nebo sídlo firmy). 

Za dar v jakékoli výši Vám jménem celé farnosti mockrát děkujeme a vyprošujeme Vám hojnost Božího požehnání.