Dary

Jsme farnost, která je velmi otevřená všem, kdo hledá povzbuzení, zamyšlení nebo pouhé zastavení se. Kromě pravidelných bohoslužeb pořádáme i mnohé další akce pro rodiny s dětmi a seniory. Budeme Vám velmi vděčni za jakýkoliv finanční nebo jiný dar, který nás v těchto činnostech podpoří. 

Za všechny dary tímto způsobem již předem upřímné díky.

Číslo účtu farnosti je: 

191195997/0300

Za všechny dárce a dobrodince farnosti je pravidelně sloužena mše svatá každou první neděli v měsíci. 


Můžete přispět následujícími formami:

Příspěvek na běžný provoz bez účelu

  • Jednorázově: Můžete přispět na běžný provoz, ze kterého se platí náklady na vytápění, osvětlení, vodné a stočné, pojištění, provoz webových stránek, běžné opravy, revize, spotřební materiál, tisk textů, nákup tiskovin, apod. Z tohoto příspěvku mohou být hrazeny i všechny konkrétní účely (uvedené níže) dle aktuálních potřeb.
  • Pravidelně: Svůj příspěvek můžete posílat i pomocí trvalého příkazu po menších částkách během celého roku. Stačí si Na konci roku nám pak můžete sdělit své údaje a bude Vám vystaven doklad o daru.

Příspěvek na konkrétní účel

Můžete přispět i na konkrétní účel, na nějž bude Váš dar vázán a nebude možné jej použít k financování žádného jiného účelu. Níže uvádíme návrh investičního plánu farnosti s jednotlivými účely a variabilními symboly:

Oprava střechy

na střeše přístavby se objevily určité potíže, které bude třeba řešit, podbití střechy se v jednom místě zdvihlo a bude třeba zjistit příčinu specialistou, který navrhne řešení. Toto řešení se pak bude realizovat i s případným přetažením krytiny střechy pochozí folií. Zásah do střechy bude nejspíše finančně náročný.

VS 888777

Nová kanalizační a vodovodní přípojka

kostel a přístavba svádí odpadní vody do septiku a vodovod je přivedený přes sousední objekty, aby byl kostel nezávislý, je třeba vybudovat tyto přípojky

VS 888111

Farní zahrada

pro děti plánujeme na zahradě vybudovat menší dětskou zónu s pískovištěm, dále plánujeme přesun kompostu, abychom vytvořili důstojný prostor pro akcí, výsadbu nových květin a keřů.

VS 888333

Přístavba

do kuchyňky plánujeme pořídit mikrovlnnou troubu a případně lednici a časem i účinnější radiátory

VS 888666

Datový projektor

při přednáškách, biblických hodinách a prezentaci kostela např.při Noci kostelů, biblických hodinách,  nám chybí projektor k promítání fotografií nebo videí 

VS 888222

Ozvučení kostela

náš kostel je sice ozvučen, ale současné ozvučení neumožňuje připojení více mikrofonů pro běžné nebo větší akce, nahrávání promluv nebo připojení externího zvuku

VS 888444

Pohoštění

při pravidelných i jednotlivých akcích zajišťujeme pohoštění a občerstvení. Většinou se farníci o vše podstatné postarají, ale zejména při velkých akcích jsme velmi rádi za jakoukoliv podporu 

VS 888555

Opravy 

fond na veškeré opravy kostela, přístavby (od střechy až po základy), plotu nebo opěrné zdi. 

Aktuálně uvnitř kostela bude třeba opravit opadávající omítku u soklů, opravit opadávající fasádu, obnova nátěrů a další potřeby se během roku budou jistě dále objevovat

VS 888888

Na zaslané dary Vám můžeme vystavit daňové potvrzení pro odečtení hodnoty darů ze základu daně (do 2% u právnických, do 10% u fyzických osob - z celkového základu daně). Potřebujeme pro to pouze Vaše jméno a příjmení (nebo název firmy), rodné číslo (nebo IČ a DIČ) a Vaše trvalé bydliště (nebo sídlo firmy). 

Za dar v jakékoli výši Vám jménem celé farnosti mockrát děkujeme a vyprošujeme Vám hojnost Božího požehnání.