Vznešená královno nebe a královno andělů

02.08.2020

Modlitba k naší nebeské Matce Panně Marii. Obyčejně se tuto modlitbu modlíme po každé mši svaté. 


Vznešená královno nebe a královno andělů

Vznešená královno nebe a královno andělů.

Ty, která jsi přijala od Boha moc a poslání, abys rozdrtila hlavu satana, pokorně Tě prosíme, abys nám poslala nebeské vojsko, aby pod tvým vedením pronásledovalo démony, všude je porazilo, potlačilo jejich smělost a odvahu a svrhlo je do pekelné propasti.

Svatí andělé a archandělé stražte nás a braňte nás.

Amen