Bohoslužby

MŠE SVATÁ

Neděle 10:30 a 18:00

pondělí až pátek - 18.00                                       první sobota v měsíci - 18:00                          

ADORACE

TICHÁ ADORACE - čtvrtek půl hodiny po mši sv.
MODEROVANÁ ADORACE - první a třetí čtvrtek.

SVÁTOST SMÍŘENÍ

půl hodiny před a po mší svaté nebo po domluvě

MŠE SV. S DĚTMI

druhá neděle v měsíci

SETKÁNÍ S BIBLÍ

čtvrtá neděle v měsící po mši sv.

FARNÍ KAFE

první neděle v měsíci po mši sv.

MARIINA LEGIE

čtvrtek 15.45 hod.

ATELIÉR PRO SENIORY

třetí neděle v měsíci po mši sv.

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

MLADŠÍ DĚTI - úterý od 14:30 hod.                  STARŠÍ DĚTI - středa od 19:00 hod

obojí v přístavbě kostela (stále otevřeno všem po celý školní rok)

Vánoce 2022/23

24.12. sobota 12,00-15,30 hod. Živý betlém

15,00 hod. Vánoční zpívání

16,00 hod. Štědrý den, Mše sv. (nejen pro děti a seniory) s rytmickým zpěvem

24,00 hod. Štědrý den, Půlnoční Mše sv.

25.12. neděle 10,30 hod. a 18,00 hod. Slavnost Narození Páně (Boží hod vánoční)

14,00 - 16,00 možnost prohlídky Branického betléma

26.12. pondělí 10,30 hod. Svátek sv. Štěpána

14,00 - 16,00 možnost prohlídky Branického betléma

27.12. úterý 18,00 hod. Svátek sv. Jana apoštola (žehnání vína)

28.12. středa 18,00 hod. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků

29.12. čtvrtek 18,00 hod. Mše sv. a po ní adorace

30.12. pátek 18,00 hod. Svátek Sv. Rodiny (obnova manželských slibů)

31.12. sobota 18,00 hod. Svátek sv. Silvestra - Mše sv. na závěr občanského roku s poděkováním za uplynulý rok

1.1.2023 neděle 10,30 a 18,00 hod. Slavnost Matky Boží Panny Marie - Nový rok

6.1. pátek 18,00 hod. Slavnost Zjevení Páně s žehnáním kadidla, vody a křídy. Křídu si budete moci odnést domů a označit své dveře nápisem (s požehnáním) "K+B+M 2023". Můžeme také posvětit zlato a myrhu, pokud si je přinesete.

10.1. úterý Tříkrálové zpívání dětí a učitelů z Branické školy (Tříkrálový koncert koncert žáků a učitelů Branické školy) při kterém se můžete podívat i na betlém. Výtěžek z dobrovolných příspěvků bude použit jako každý rok na zaplacení školních obědů ve školní jídelně Základní školy v Braníku (Školní ulice), pro chudé a nemajetné děti, podle výběru Branické školy.

Vždy před a po Mši sv. je možnost prohlédnout si Branický betlém.

Bohoslužby on-line

Bohoslužby v době omezení pohybu a sdružování můžete sledovat online. Věběr mše sv.naleznete zde: