Bohoslužby

MŠE SVATÁ

Neděle 10:30

pondělí a čtvrtek - 18.00                                první  pátek v měsíci - 18:00                          

ADORACE

TICHÁ ADORACE - čtvrtek půl hodiny po mši sv.
MODEROVANÁ ADORACE - první a třetí čtvrtek.

SVÁTOST SMÍŘENÍ

půl hodiny před a po mší svaté nebo po domluvě

MŠE SV. S DĚTMI

druhá neděle v měsíci

SETKÁNÍ S BIBLÍ

čtvrtá neděle v měsící po mši sv.

FARNÍ KAFE

první neděle v měsíci po mši sv.

MARIINA LEGIE

čtvrtek 15.45 hod.

ATELIÉR PRO SENIORY

třetí neděle v měsíci po mši sv.

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

PŘEDŠKOLÁCI, 1.-3. třída, ŠKOLNÍ DĚTI, ŠKOLNÍ DĚTI STARŠÍ - každý čtvrtek od 17:00

obojí v přístavbě kostela (stále otevřeno všem po celý školní rok)