Bohoslužby

MŠE SVATÁ

neděle - 10.30                                        pondělí a čtvrtek - 18.00                            první pátek v měsíci - 18:00                          

ADORACE

TICHÁ ADORACE - čtvrtek půl hodiny po mši sv.
MODEROVANÁ ADORACE - první a třetí čtvrtek.

SVÁTOST SMÍŘENÍ

půl hodiny před mší sv. nebo po domluvě

MŠE SV. S DĚTMI

druhá neděle v měsíci

SETKÁNÍ S BIBLÍ

čtvrtá neděle v měsící po mši sv.

FARNÍ KAFE

první neděle v měsíci po mši sv.

MARIINA LEGIE

čtvrtek 15.45 hod.

ATELIÉR PRO SENIORY

třetí neděle v měsíci po mši sv.

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

ŠKOLNÍ DĚTI - každé úterý od 17:15          ŠKOLNÍ DĚTI STARŠÍ - každý čtvrtek od 17:00

obojí v přístavbě kostela (stále otevřeno všem po celý školní rok)