Bohoslužby

MŠE SVATÁ

Neděle 10:30 a 18:00

pondělí až pátek - 18.00                                       první sobota v měsíci - 18:00                          

ADORACE

TICHÁ ADORACE - čtvrtek půl hodiny po mši sv.
MODEROVANÁ ADORACE - první a třetí čtvrtek.

SVÁTOST SMÍŘENÍ

půl hodiny před a po mší svaté nebo po domluvě

MŠE SV. S DĚTMI

druhá neděle v měsíci

SETKÁNÍ S BIBLÍ

čtvrtá neděle v měsící po mši sv.

FARNÍ KAFE

první neděle v měsíci po mši sv.

MARIINA LEGIE

čtvrtek 15.45 hod.

ATELIÉR PRO SENIORY

třetí neděle v měsíci po mši sv.

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

MLADŠÍ DĚTI - úterý od 14:00 hod.                  STARŠÍ DĚTI - středa od 19:00 hod

obojí v přístavbě kostela (stále otevřeno všem po celý školní rok)

Bohoslužby on-line

Bohoslužby v době omezení pohybu a sdružování můžete sledovat online. Věběr mše sv.naleznete zde: