Bohoslužby

MŠE SVATÁ

Neděle 10:30 a 18:00

pondělí až pátek - 18.00                                       první sobota v měsíci - 18:00                          

ADORACE

TICHÁ ADORACE - čtvrtek půl hodiny po mši sv.
MODEROVANÁ ADORACE - první a třetí čtvrtek.

SVÁTOST SMÍŘENÍ

půl hodiny před a po mší svaté nebo po domluvě

MŠE SV. S DĚTMI

druhá neděle v měsíci

SETKÁNÍ S BIBLÍ

čtvrtá neděle v měsící po mši sv.

FARNÍ KAFE

první neděle v měsíci po mši sv.

MARIINA LEGIE

čtvrtek 15.45 hod.

ATELIÉR PRO SENIORY

třetí neděle v měsíci po mši sv.

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

MLADŠÍ DĚTI - úterý od 14:20 hod.                  STARŠÍ DĚTI - středa od 19:00 hod

obojí v přístavbě kostela (stále otevřeno všem po celý školní rok)

Bohoslužby on-line

Arcibiskupství pražské nabádá věřící, aby opět začali chodit do kostelů, aby měli možnost účastnit se živé Eucharistie, což žádný dálkový přenos nemůže plnohodnotně nahradit.

Pokud jste ovšem nemocní, nemohoucí nebo jste v izolaci či karanténě, zveme Vás ke sledování bohoslužeb online:

 Výběr Mše sv. naleznete zde: