MODLITBY


Matko Má

02.08.2020

Matko má, matko, dobroty, lásky a milosrdenství, nesmírně Tě miluji a celá se Ti odevzdávám.

Modlitba k archanděli Michaelovi, kterou se obyčejně modlíme po každé mši svaté.

Svatý Prokope

02.08.2020

Modlitba ke svatému Prokopu, který je patronem naší farnosti. Obyčejně se ji modlíme po každé mši svaté.

Modlitba Korunky k Božímu milosrdenství je založena na viděních polské řeholnice sv. Marie Faustyny Kowalské (1905-1938, kanonizována r. 2000). Modlitba byla formálně schválena papežem Janem Pavlem II. v roce 2001. Je součástí Novény k Božímu milosrdenství, ale modlívá se i odděleně od ní. Podle vidění sestry Faustyny, jak si je zaznamenala ve svém...