Paní všech národů

06.09.2020

O modlitbě:

V letech 1945 - 1959 přijala Ida Peerdeman *1905 a †1996, úřednice z Amsterdamu, 56 zjevení Panny Marie, jako Paní a Matky všech národů. Diecézní biskup Mons. H. J. A. Bomers povolil 31. května 1996 veřejnou úctu Paní všech národů a biskup Mons. J. M. Punt potvrdil 31. května 2002 nadpřirozený charakter zjevení. Lze tedy bez překážky, svobodně, podle vlastního svědomí uctívat Matku Boží jako Paní všech národů.

Maria se zjevuje stojící před křížem svého Syna, s nímž je hluboce sjednocena v utrpení. Z jejích rukou vycházejí tři paprsky milosti, vykoupení a míru pro všechny národy. Tyto dary pramenící z Kristova kříže může Maria rozdávat, těm, kdo se denně modlí tuto zjevenou modlitbu - buď před křížem, nebo tímto obrazem. Paní říká: "Tato modlitba byla dána světu pro spásu světa. Tato modlitba byla dána světu pro obracení světa. Modlete se tuto modlitbu při jakékoliv činnosti. Ani nevíte, jak je tato modlitba velká a důležitá před Bohem. Ať jste kdekoliv, přicházejte k Paní všech národů."

K významu slov "která kdysi byla Marií" řekla samotná Matka Boží: "Mnozí lidé znali Marii jako Marii. V tomto čase, který nastává, se chci stát Paní všech národů, tomu rozumí každý." Modlitba nijak nepopírá, že Marie je vždy Marií, ale vhodným způsobem zdůrazňuje všeobecné mateřství darované jí Ježíšem.

Matka Boží slibuje, že daruje všem národům světa opravdový mír, že nastane nová doba, až bude vyhlášeno poslední mariánské dogma o Marii Spoluvykupitelce, Prostředníci a Přímluvkyni. "Přicházím, abych sjednotila všechny národy v Duchu pravdivém a Svatém Duchu."

Poznámka: Obě verze této modlitby jsou církevně schválené v roce 2002 a druhá verze modlitby o několik let později.


Paní všech národů

Originální verze modlitby:

"Pane Ježíši Kriste, Synu Otce, sešli nyní svého Ducha na zem. Dej, ať Duch Svatý přebývá v srdcích všech národů, aby byly uchráněny před zkázou, neštěstím a válkou. Kéž Paní všech národů, která byla kdysi Marií, je naší Přímluvkyně."

Amen

Upravená verze modlitby:

"Pane Ježíši Kriste, Synu Otce, sešli nyní svého Ducha na zem. Dej, ať Duch Svatý přebývá v srdcích všech národů, aby byly uchráněny před zkázou, neštěstím a válkou. Kéž Paní všech národů, Blahoslavená Panna Marie, je naší Přímluvkyně."

Amen