Matko Má

02.08.2020

Modlitba k Panně Marii.


Matko má

Matko má, matko, dobroty, lásky a milosrdenství, nesmírně Tě miluji a celá se Ti odevzdávám.

Zachraň mě svou dobrotou, láskou a milosrdenstvím. Chci být Tvá. Nesmírně Tě miluji a prosím Tě, zachraň mě.

Ze srdce Tě prosím, Matko dobrotivá, dej mi svou dobrotu, abych s ní získala nebeský ráj. Prosím Tě, pro Tvou nekonečnou lásku, dej mi milost, abych mohla milovat každého, jako jsi ty milovala Ježíše Krista. 

Prosím Tě také o milost lásky k Tobě. Celá se Ti odevzdávám a prosím Tě, buď se mnou na každém kroku. Vždyť Ty jsi milosti plná. Přeji si, abych Tvé milosti nikdy nepozbyla, a kdybych ji ztratila, prosím Tě zase mi ji vrať.

Chci konat všechny skutky skrze Marii, s Marií, v Marii a pro Marii, abych je tím lépe a dokonaleji plnila skrze Ježíše, s Ježíšem, v Ježíši a pro Ježíše.

Bolestné a neposkvrněné srdce Panny Marie, zasvěcuji se Ti tělem i duší pro tento čas i pro věčnost se všemi svými drahými, se všemi ubohými hříšníky a se všemi svými pracemi dnešního dne.

Amen