Svatý Prokope

02.08.2020

Modlitba ke svatému Prokopu, který je patronem naší farnosti. Obyčejně se ji modlíme po každé mši svaté. 


Svatý Prokope

Svatý Prokope, ochránce České země,

Otče náš, vzpomeň si na nás, nyní v každý čas. Kriste, eleison.

Tys přítel Boha věčného, ctitel a milovník Jeho.

Vypros nám pokoj, zažeň válku, boj, Svatý Prokope, Kriste eleison.

Nedej nám, Prokope svatý, v hříších našich tvrdě spáti, v poslední hodinu proti ďáblu zlému, škůdci našemu, přispěj každému.

Vzdejme chválu Bohu Otci, Synu Jeho rovné moci.

I Duchu Svatému Bohu jedinému, Kriste eleison.

Amen.