Farnost při kostele sv. Prokopa Praha Braník

Branické posvícení 2019

Všechny srdečně zveme na výročí posvícení Branického kostela sv.Prokopa, které se bude konat v neděli 22.9. 2019. 

Program dne: 

 • 10:30 mše svatá celebrovaná Mons. Františkem Radkovským 
 • 12:00 pohoštění na zahradě a v přístavbě kostela
 • 14:00 houslový koncert "Anděl houslí"

Náboženství 2019/2020

I tento rok pro Vás máme připravené náboženství. Tento rok se podařilo zajistit výuku náboženství i v ZŠ Školní a samozřejmě i přímo v kostele. 

Přesný termín konání náboženství bude domluven na základě možností dětí. Ideálně bude zachováno úterý a čtvrtek.

Skupiny budou rozřazeny takto:

 • Předškoláci (Jana Hlavatá, jana.29@post.cz, 732 127 207)
 • 1. - 3. třída (Jana Hlavatá)
 • 4. - 5. třída (Petr Mareš, 721 372 463)
 • Druhý stupeň (P.Jan Pata, jnpata@gmail.com, 733 741 003)

Rodiče, prosíme hlašte se na uvedených kontaktech. Prosím, uveďte jméno  třídu dítěte. 

Předpokládaný začátek výuky v týdnu od 16.9.2019.

Ohlášky 28. neděle v mezidobí - C (13.10.2019)

Pondělí 14.10.

 • 18:00 mše svatá

Úterý 15.10.

 • Památka sv. Terezie od Ježíše

 • v 6:00 Ranní setkání na 30 minut s modlitbou, čtením písma a asketickým programem - všichni jsou srdečně zváni :-)

 • Náboženství pro školáky od 17:15 v přístavbě kostela - otevřené všem, stačí přijít bez přihlašování

 • PODOLÍ: mše sv. od 15:00

Čtvrtek 17.10.:

 • Památka sv. Ignáce z Antiochie

 • 9:30 Setkání maminek s dětmi v přístavbě kostela - všechny maminky srdečně jsou zvány :-)

 • 15:45 společenství Mariiny Legie - všichni jsou srdečně zváni :-)

 • 18:00 mše svatá poté následuje moderovaná adorace Ježíše v Eucharistii

Pátek 18.10.

 • Svátek sv. Lukáše, evangelisty

 • PODOLÍ: mše sv. od 15:00

Neděle 19.10.

 • mše svatá od 10:30 poté následuje "Ateliér pro seniory"

 • PODOLÍ: mše sv. od 9:00

Další program:

 • Na nástěnce v přístavbě je umístěna obálka na dětské prosby. Je zde někdo, komu leží na srdci vaše starosti :-)

Setkávání maminek s dětmi

zveme všechny maminky s dětmi k pravidelnému setkávání každý čtvrtek od 9:30 v přístavbě kostela. 

První setkání je plánováno na čtvrtek 12.9.2019

Program: 

 • Pohádka pro děti
 • Modlitba formou písniček
 • Malování, tvoření, zpívání
 • Konkrétní téma každého setkání
 • Procházka a sdílení maminek

Konec akce bývá okolo 11:30. Všechny maminky jsou srdečně zvány :-)

Kontakt: MUDr. Monika Stolejdová, monika.stolejdova@gmail.com, 731 626 023

Zprávy z proběhlých akcí

Branický Prokopák 2019 - zpráva z akce

V neděli 9.6.2019 se konala již tradiční oslava farnosti a farníků. Slavilo se také první svaté přijímání dětí od nás z farnosti, kterých bylo plno.

Den začal přípravami na zahradě, kdy se stavěl stan, připravovaly stoly, chystaly se chlebíčky a další dobroty. Poté se ještě v rychlosti rozcvičila schola na mši svatou. Kostel byl plný a radostný. Po skončení mše sv. se všichni přesunuli na zahradu, kde se nabízely středoevropské speciliaty - halušky, guláš, zelňačka, speciality z grilu, točené pivo, studené mísy slané i sladké. Všichni se posilnili do sytosti. Dospělí farníci našli své místo u stolů pod stany a pro ty malé, byl připraven zábavný program - různé hry a soutěže. Následně bylo připraveno loutkové divadlo skupiny Loutky bez hranic pod názvem "Příběhy malé Lupitiny González". Po skončení divadla děti zabavil otec Jan. Dospělí si mezitím vesele povídali a zpívaly se i táborákové písničky. Kolem páté se začalo uklízet a v šest hodin se dojedla poslední klobása a šlo se. Fotografie zde ve fotogalerii.

Všem pomocníkům a přispěvatelům ze srdce děkujeme a těšíme se na Branické posvícení, které se bude konat v neděli 22.9.2019.

Živý Betlém 2018 - zpráva

V neděli 23.12. od 16 hodin v našem kostele již tradičně proběhl Živý Betlém - divadelní ztvárnění příběhu narození Páně v podání dětí a rodičů z branické farnosti. Tentokrát byl koncept mírně humorný a snažil se imitovat pracovní poradu, kde je tématem nic menšího než spása lidí :-)

Příběh ztvárnil Zvěstování Panně Marii archandělem Gabrielem, cestu do Betléma, přicházení pastýřů a také příchod Tří králů. Jednotlivá dějství byla proložena písněmi a bezprostředně po skončení představení se ještě zpívaly koledy za doprovodu kláves, kytary a dvou fléten.

Před vchodem do kostela na zahradě bylo připraveno i malé pohoštění s cukrovím a svařeným vínem. Byla zde také příležitost na příjemné popovídání.

Všem pořadatelům srdečně děkujeme a těšíme se na další akce, o kterých zde budeme informovat.

Fotografie budou co nejdříve uvedeny ve fotogalerii.


Adventní duchovní obnova 2018 - zpráva

V sobotu 8. 12. 2018 v naší farnosti proběhla Adventní duchovní obnova. Duchovním tématem této rekolekce bylo "Panna Maria v Církvi". Rekolekci vedl P. Ing. Viktor Frýdl z Mukařova. Ke zpovídání byl k dispozici i P. Karol Laburda.

Po přednášce byl prostor k přistoupení ke svátosti smíření nebo duchovnímu rozhovoru. Poté následovala Mše svatá. Kromě stravy duchovní byla našimi farnicemi připravena i strava tělesná a to hovězí polévka a řízky s bramborovým salátem.

 Všem organizátorům ze srdce děkujeme. Na postní dobu bude připravena další duchovní obnova.

Svatomartinská farní brigáda - zpráva

Ráno 10.11. 2018 v 10 hodin jsme se sešli v hojném počtu na zahradě kostela k farní brigádě. Od rána se sešli především mladé rodiny a děti, kterých po zahradě běhalo požehnaně. Pomáhalo ale i pár zasloužilých farníků. V průběhu dne dorazil i otec Jan a také se chopil hrábí.

Jedna skupina byla venku a hrabala listí na trávě, čistila střechu přístavby nebo zametala chodníky a schody před kostelem. Druhá skupina se činila uvnitř kostela, kde se měnily žárovky, vymetaly se pavučiny, oprašovaly se sochy, luxovalo se a měnily se žárovky. Po poledni jsme zasedli k připravenému teplému obědu - zelná polévka, buřtguláš a domácí sekaná. Poté se děti vrhly na tematickou hru o sv.Martinu a dospělí vypili kávu, zhodnotili situaci a pokračovali v hrabání listí. Po dokončení dětské hry se začala nacvičovat hra k živému Betlému.

Okolo čtvrté hodiny se unavení brigádníci začali pomalu vytrácet se zaslouženým pocitem dobře vykonané práce. Další brigáda nás čeká před Vánoci, kdy budeme připravovat jesličky a vánoční výzdobu.

Všem účastníkům děkujeme za pomoc.

"Když se ruka k ruce vine, tak se dílo podaří"

Podzimní farní výlet

Odpoledne 13.10.2018 jsme se sešli na stanici metra Chodov, i když s menšími logistickými problémy, vyrazili jsme poté pěšky směrem Kunratický les. Počasí nám opravdu přálo, bylo krásné babí léto, teplo a nebe bez mráčku. Po cestě jsme navštívili "lesní bar", který byl ale momentálně trošku mimo provoz z důvodu odstěhování místního "barmana". Po cestě si někteří účastníci oběhli i nějaké "kešky". Dál naše vycházka pokračovala okolo jezírka, které nemá přítok, ale vyschnout se mu nechce. Dozajista ještě původní středověká cesta směrem k Novému hrádku nás vedla nejprve přes původní obléhací valy husitů, poté jsme překonali obranné valy hradu, které překonaly děti s vítězným rykem. Po cestě jsme pak pokračovali přes nově vystavený most a už jsme byly za branami hradu. Hrad jsme si důkladně prošli a ověřili jsme si pohledem, jak náročná je Velká kunratická. Směrem dolu jsme vydali ke Kunratickému potoku a jeho proud nás dovedl (se zastávkou pro "kešku") až k hostinci jménem Na tý louce zelený, kde jsme se občerstvili, navštívili místní mikrozoo a děti se povozily na malém vláčku. Naše další kroky vedly dále po proudu až k rybníku Labuť. Celá vycházka nám trvala déle než, jsme předpokládali a proto jsme se zde už jen seznámili se zbytkem viaduktu původní vlakové trasy. Prozkoumání dochovaného můstku a zbytku náspu na nás čeká buď příště nebo každý na vlastní pěst.

Všem účastníkům děkujeme za účast a zejména organizátoru Pavlu Duchanovi.

Turistice zdar! :-)

Branické posvícení a rozloučení s otcem Řehořem

V neděli 23.9.2018 jsme u nás v kostele prožili Branické posvícení k 117.výročí zasvěcení kostela sv. Prokopovi (22.9.1901). Zároveň jsme se rozloučili s otcem Řehořem a s působením bratří Mariánů v naší farnosti. Mše sv. začala průvodem s celkem jedenácti ministranty. Na začátku mše sv. byla posvěcena korunka naší Vltavské Madony. Bezprostředně po ohláškách se otec Řehoř rozloučil se svými farníky a poděkoval za přijetí a čas strávený v naší farnosti a za všechny hezké chvíle, které jsme společně mohli prožít. Za farníky s poděkováním přišel pan Král a jménem všech farníků poděkoval za působení otce Řehoře a Mariánů v naší farnosti. Jak to k panu Králi patří, okořenil své rozloučení vtipem.

Po mši sv. bylo připravené pohoštění na zahradě kostela, kde se nabízela zelňačka, grilované maso, pečené speciality našich farnic a teplý čaj s kávou. Občas nás osvěžila malá přeháňka, ale prožili jsme krásný čas plný rozhovorů, úsměvů a dobré nálady. Všem dobrodincům vřelé díky a otci Řehořovi mnoho Božího požehnání na jeho novém působišti.

Již se těšíme na plánovanou podzimní brigádu :-)

p.s. fotografie budete moci shlédnout za nedlouho ve fotogalerii mezi ostatními

Požehnání školních tašek, aneb mše na začátek školního roku


Při mši pro děti se bude hrát na kytaru a klávesy.

Budeme zpívat ze zpěvníku Koinonia tyto písně:

Úvod (34. Nyní pokloňme se před králem), 

Před evangeliem (43. Naplňuj mě Duchem svým), 

Přinášení darů (13a. Požehnaný jsi Bože), 

Přijímání (115. Hospodine Pane náš a 179. Můj Králi), 

Závěr (18. Chvalte služebníci).

Budeme se těšit :-)

Branický Prokopák 2018

V neděli 24.6.2018 se konala poutní mše sv. a následné farní setkání k příležitosti svátku svatého Prokopa - patrona naší farnosti. Setkání započalo společným obědem, kdy bylo možné ochutnat z národních specialit některých našich sousedních států. Nabízel se český guláš a slovenské halušky. A z polských jídel bylo možné si vybrat plněné papriky a tzv.bigos - specialitu našeho pana faráře, po kterém se zaprášilo během chvíle. Protože padalo mnoho dotazů, o co se jedná, přikládám odkaz na recept: Bigos (Kluci v akci - Česká televize) 

Po obědě byla chvilka klidu na vytrávení a již od 13 hodin následovalo loutkové divadlo "Cesta na horu Říp", které bylo původně plánované zejména pro děti, ale k příjemnému překvapení organizátorů zaujalo i velkou část dospělých. Před i po divadelním představení byly organizovány hry pro děti. Dospělí si mohli v klidu vypít kávu a odpoledne okolo třetí hodiny se ke slovu dostala i kytara a zazněly písničky notoricky známé i ty zcela neznámé. K hudbě se poté připojilo i piánko.

Okolo 18.hodiny se již začalo balit vybavení a za nedlouho bylo vše uklizeno.

Ze srdce děkujeme všem organizátorům a také všem farníkům a přátelům farnosti za donešení svých dobrot a také všem za hojnou účast. Věříme že tak krásná sešlost se bude zase brzy opakovat.

Ještě jednou ze srdce díky.

p.s Další fotografie naleznete ve Fotogalerii.

Farní výlet

V sobotu 12.5.2018 jsme se zejména rodiny s dětmi vydali na plánovaný výlet do Malé Chuchle. Vyšli jsme od našeho kostela hned po ránu, abychom zvládli náročný program. Nejprve jsme prošli Braníkem až k Branickému mostu - Mostu inteligence. Ten jsme přešli a na jeho konci jsme železniční násyp překonali po prudší vyšlapané pěšině a už jsme byli za vodou. Poté jsme prošli Malou Chuchlí až do jejího centra - na malé náměstíčko vedle kostela Narození Panny Marie. Zde jsme začali hrát první hry, kterých se účastnily děti a nakonec i dospělí. Další cesta do kopce nás vedla prudkým údolím k rybníku na náhon bývalého mlýna a dále vzhůru nejprve k Mariánskému pramenu a poté i ke jeskyňce s kapličkou Panny Marie. Zde jsme odstartovali hru "na pašeráky", a šli jsme dál vzhůru. Některým pašerákům (dospělým) se podařilo propašovat do další zástavky přes ostražité celníky (naše ratolesti) skoro vše a některým nic. Jako nejlepší pašerák se vyznamenal otec Řehoř. Touto zastávkou byla malé lesní zoo, kde jsme se mohli kouknout na jeleny, muflony, ale i tchoře, bažanty a další lesní zvířátka. Děti ocenily rozlehlé hřiště a rodiče bufet. Zde se k nám připojili i zdatní cyklisté Vránovi. Po osvěžení jsme pokračovali širokou stezkou okolo romantického hřbitova ke kostelu sv.Jana Nepomuckého. Za kostelem na krásné vyhlídce jsme se vyfotografovali, rozhlédli se do dáli a vyrazili tentokrát již na cestu dolů. Bylo vidět na, že tato cesta dolů je nejspíše již velmi starou poutnickou stezkou. Byla také lemována místy ještě viditelnou avšak zanedbanou křížovou cestou. Po cestě dolů se opět hrály hry, při kterých děti zkonzumovaly poslední kilo sladkostí. Dole jsme počkali na autobus, kde si děti krátily čas pozorováním koní ve výběhu přiléhajícímu k závodišti ve Velké Chuchli. Odtud jsme autobusem dojeli až na Lihovar, kde jsme neplánovaně obohatili výlet i o plavbu přívozem na protější břeh Vltavy na Veslařský ostrov. To nám sice zpáteční cestu trošku prodloužilo, ale ten vítr ve vlasech za to stál. Cestou tramvají jsme se pomalu vytratili a výlet tak ukončili.

Všem účastníků díky a budoucím výletům zdar!  

P.s. více fotografií naleznete ve Fotogalerii.

Návštěva skautů

V neděli 8.4.2018 při mši svaté pro děti nás navštívili skauti Evropy. Pomáhali během liturgie a připravili program pro děti i po ní. Nejprve hráli hru na obíhání pyramidy z klacků, poté hráli na ponorky a další hry, kde se kladl důraz na týmovost a spolupráci. Na zahradě kostela dále postavili svůj velký avšak skladný stan, který s sebou nosí na výpravy a také "lesní stůl" jako ukázku jedné z mnoha staveb, které si staví na táborech. Během programu venku pro děti probíhala v přístavbě prezentace historie skautů Evropy, jejich činností a fungování. Program pro děti byl tak zajímavý, že se některým ani nechtělo domů :-)

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Pokud Vás nebo Vaše děti zaujala tato akce, mohou se přijít podívat i na další akci tentokrát na vodě, která proběhne 1.5.2018 od 9:30 na břehu Vltavy vedle autocampu Kotva. Pro případné další informace o akci nebo o členství ve skautu můžete použít telefon 776 612 636 (Karel Stolejda ml.).