Farnost při kostele sv. Prokopa Praha Braník

Pravidelné bohoslužby

Neděle 10:30 a 18:00

pondělípátek - 18.00 

 první sobota v měsíci - 18:00

Slavnost Seslání Ducha svatého oslavíme v neděli 28. května 2023 při Mši sv. v 10:30 hod.

Podle České biskupské konference se jedná o "doporučený svátek"

Modleme se za ty, kteří v katedrále sv. Víta přijmou svátost biřmování - plnost darů Ducha Svatého.

NOC KOSTELŮ

v pátek 2.6. od 17 do 22 hodin se koná Noc kostelů všichni jsou srdečně zváni k návštěvě a prohlídce kostela!

Podrobnosti jsou v: Aktuality

Slavnost Těla a Krve Páně oslavíme ve čtvrtek 8. června 2023 při Mši sv. v 18:00 hod.

Podle České biskupské konference se jedná o "doporučený svátek".

V neděli 11.6.2023 oslavíme první svaté přijímání dětí při Mši sv. v 10:30 hod., společně se setkáním farníků a příznivců kostela sv. Prokopa v Braníku, po Mši sv. Zváni jsou i všichni (třeba i nevěřící), kteří se chtějí seznámit s věřícími a farníky.

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova oslavíme v pátek 16. června 2023 při Mši sv. v 18:00 hod.

Podle České biskupské konference se jedná o "doporučený svátek".

V sobotu 17. června 2023 v 15:00 oslavíme památku Neposkvrněného Srdce Panny Marie a to večeřadlem MKH (Mariánského kněžského hnutí). Srdečně všechny zveme.

Duchovního správce farnosti zastihnete vždy před bohoslužbami (kromě neděle, kdy přejíždím z kostela v Podolí) a nebo po nich. Domluvit se se mnou můžete na telefonu: 733 741 003.

Společenství maminek s malými dětmi, Náboženství, Mariina legie, Modlitební společenství, adorace a další aktivity viz níže.

Vzniká nové společenství všech Božích dětí, které mají zájem přijít. Věk neomezen - vítány jsou děti, mládež i starší mládež. Každé úterý po Mši sv. V úterý 18.4. je první setkání; možnost domluvy zúčastněných na obsahu - předběžná představa je - jak rozumět církevním předpisům, např. katechismu, a jak je praktikovat ve svém životě tam, kde jsem, dále společná modlitba a sdílení.
Těší se na Vás Vašek a Lucka
(a otec Jan)


Společenství maminek s malými dětmi

Společenství pro maminky s malými dětmi se schází v pátek v 9:30.

Máte-li zájem se společně scházet s dětmi v zázemí kostela a na přilehlé zahradě (v létě), dejte vědět dopředu na telefon 770 171 069 - Eva. V případě dovolených/nemoci se společenství nekoná - vždy se domlouváme.

Těšíme se na Vás!


Náboženství pro děti a mládež

se koná v přístavbě kostela (vchod za zákristií, skrze vjezd na farní zahradu, poslední vchod za rohem do kostela). Hodinu a datum domlouvají vyučující s rodiči, tak aby to všem vyhovovalo.

Pro mladší děti a pro přípravy na přijetí svátostí (1. sv. přijímání, a pod.) - kontaktujte paní katechetku Janu Mob.: 732 127 207 , (jana.29@post.cz). Koná se pravidelně v úterý v 14:20.

Pro starší děti a mládež - kontaktujte patera Jana Patu, Mob.: 733 741 003. Scházíme se vždy ve středu, po Mši sv. v 19:00 hod.


Mariina legie

se schází vždy ve čtvrtek od 16:30 v přístavbě kostela (přístup skrze vjezd na farní zahradu, posledním vchodem do kostela, který je za rohem kostela, za zákristií). Všichni jsou srdečně zváni.


Večeřadlo MKH

Každou první sobotu v měsíci se v kostele sv. Prokopa koná od 17:30 "Večeřadlo" v duchu Mariánského kněžského hnutí. (Modlitba růžence, Mše sv., čtení z "Modré knihy", z katechizmu, zasvěcení Neposkvrněnému srdci Panny Marie, adorace, rozjímání růžencových tajemství)


Modlitební společenství

se schází vždy v druhé pondělí v měsíci v cca 19:30 v kostele sv. Prokopa k modlitbě.

Všichni jsou srdečně zváni! Vstup do kostela bude otevřen přes vrata do zahrady u kostela a potom posledním zadním vstupem do přístavby kostela, kudy se chodí do místnosti pro náboženství a pro rodiny s dětmi.

Na programu je společná modlitba růžence a další modlitby


ADORACE

... možnost pro každého

Dvakrát za měsíc, vždy 1. a 3. čtvrtek v měsíci, probíhá v kostele svatého Prokopa moderovaná adorace z písemných modliteb našich farníků. Rádi bychom nabídli tuto možnost i lidem z našeho okolí.

Do písemné modlitby je možné vložit všechna trápení, bolesti, neúspěchy, obavy a nejistoty, které nás provázejí během našeho života. Nebojte se je svěřit Bohu, který vyslyší každou modlitbu, protože každého z nás nesmírně miluje.

Písemné modlitby můžete vkládat do krabičky, která stojí na stolku před první lavicí v blízkosti oltáře, nejlépe na konci každé Mše svaté nebo když bude kostel otevřen při dalších příležitostech. Lístek s prosbou nám můžete vložit i do poštovní schránky kostela. My ho velmi rádi přečteme při společné modlitbě za Vás.

Vaše starosti a bolesti nám nejsou lhostejné!

POMOC UKRAJINĚ

Každý může pomoci Ukrajině. Pomoci můžete těmito způsoby:

Modlitba 

 • osobní nebo ve společenstvích
 • Adorace za Ukrajinu, v kostele Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí, kaple sv.Michala po-pá vždy 15-19 hodin. Čtvrtek 19-22. Bližší informace: www.pms.ofm.cz

Peněžní dar

Využijte profesionalizované humanitární organizace, které znají místní situaci, mají kontakty a vědí, kde je potřeba nejvíce pomoci:

 • Charita Česká republika, www.charita.cz, Ve spolupráci s Charitou Ukrajina se soustředí na zajištění základních potřeb, jako jsou voda, potraviny, hygienické potřeby či přístřeší. Součástí intervence je i poskytnutí psychologické pomoci. Ve spolupráci s českými úřady se zároveň připravujeme na pomoc ukrajinským uprchlíkům v České republice.
 • Člověk v tísni: www.clovekvtisni.cz, Ve spolupráci s místními organizacemi pomíhá v místě konfliktu a pomáhá zvládat uprchlickou vlnu na našem území. Má vlemi široký rozsah pomoci, zajišťuje sociální pomoc, pomoc s integrací, přepravu a další
 • Post bellum: www.postbellum.cz, Ve spolupráci s ukrajinskou prověřenou neziskovou organizací  Повернись живим/Come Back Alive, která v zemi působí už osm let se mimo jiné snaží materiálně zabezpečit obránce Ukrajiny. Shánějí prostředky jako jsou gázy, jehly, rukavice, sety k ošetření popálenin a další zdravotnický materiál, ale i např. neprůstřelné vesty, drony, přístroje pro noční vidění, vysílačky, dieselové generátory apod.

Dobrovolnictví

Můžete pomoci zvládat uprchlickou vlnu podle aktuálních potřeb a vytíženosti jedotlivých organizací

Arcidiecézní charita Praha potřebuje v Kongresovém centru Praha:

 • doplnit dobrovolníky na další dny
 • požadavek na asistenci v ACP, asistované centrum pomoci, v Kongresovém centru, 
 • časově ihned a neví se na jak dlouho. Až budete potřebovat odejít, tak odejdete, bude střídání. Je potřeba hodně lidí (avizováno 20 lidí), tak prosím pište/volejte, kdo můžete. 
 • operativní kontakt možný také na kolegyni Pavlu Reichovou: 737 574 405
 • Jídlo, pití na místě je, budete v teple uvnitř, můžete být i v civilu.
 • Prosím všechny, kteří chtějí pomoci, vyplnit o svém času do formuláře městského sdružení hasičů zde: Formulář 
 • zájemce přidává ACP do whatsappové skupiny, kterou spravuje Pavla Reichová, pro koordinaci pomoci a jednotlivých služeb.Běženců je 5.000 denně a cca přes 2.000 se zvládne vyřídit za den. Proto je každá ruka v těchto dnech dobrá.


Nabídka ubytování

Pokud máte k dipozici volný byt v obyvatelném stavu, který je možné rozumně vytopit a je v něm sociální zařízení můžete jej nabídnout k ubytování potřebným uprchlíkům. Jedná se zejména o ženy, děti seniory. Ubytování uprchlíků organizuje více humanitárních organizací. Všechny tyto organizace vytvořili web, kde je možné své možnosti doplnit: (možnosti budou přibývat):

Pro mobilní telefony odkaz na kalendář zde: Farní kalendář (Google)

Odkaz pro import kalendáře zde: Farní kalendář (Google) 

BOHOSLUŽBY ONLINE

Arcibiskupství pražské nabádá věřící, aby opět začali chodit do kostelů, aby měli možnost účastnit se živé Eucharistie, což žádný dálkový přenos nemůže plnohodnotně nahradit.

Výsledek hospodaření za rok 2020

Níže naleznete odkaz na rozvahu a výsledovku za rok 2020.

Zisk ve výši 142 tis.Kč za rok 2020 jsou dary určené na výstavbu navazujícího vododvodu od vodoměrné šachty dále do objektu přístavby, který bude realizován v roce 2021. 

Zprávy z proběhlých akcí


Výlet na Tetín 2021 - výročí zavraždění sv.Ludmily

Dne 18.9.2021 se některé rodiny z naší farnosti vydaly na pouť na Tetín, kde byla sloužena mše svatá českými a moravskými biskupy a papežským legátem kardinálen Schönbornem.

Výlet na Blaník 18.7.2021

Dne 18.7.2021 se uskutečnil farní výlet na horu Blaník. Fotografie jsou z tzv. "Veřejové skály", která se nachází na úpatí hory Blaník, pod zříceninou Blanického hradu.

Vánoce 2019

Vánoční období u nás v kostele začalo přípravou stromků, následně i tradičního Betléma. Kostel byl krásně uklizen a připraven. Již o 4. adventní neděli bylo k dispozici Betlémské světlo tak, aby si jej mohli lidé odnášet do svých domovů. Ozdobení hlavního stromku proběhlo v úterý 24.12. ráno po modlitebním společenství mužů. 

Na Štedrý den bylo připraveno "Vánoční zpívání" od 15:30, kdy farní schóla spolu se všemi příchozími oslavila zpěvem vánočních koled narození Spasitele a od 16:00 se konala půlnoční vigilie zaměřena na děti. Dospělí se pak účastnili půlnoční mše svaté přesně o půlnoci. 

První svátek vánoční jsme se již všichni sešli s radostnou náladou při ranni mši svaté, oběd jsme prožili se svými rodinami a odpoledne byl kostel otevřen pro možnost nahlédnout na branický Betlém, poklonit se narozenému Ježíškovi a strávit s ním pár radostných chvil.

Náš kostel byl byl součástí programů www.krestanskevanoce.cz (organizováno Pražským arcibiskupstvím) a www.betlemskesvetlo.cz (orgnizováno Skauty ČR). 

Zde přikládme zprávu o prožití Vánoc a vánoční atmosféry v naší farnosti od jedné z našich farnic. Moc děkujeme - vážíme si toho.


Chtěla by se s Vámi podělit o dva krásné zážitky z vánočních svátků v letošním roce a zároveň Vám všem poděkovat, neboť i Vy máte neoddělitelný podíl na této kráse.

Byl pro mě velmi krásný a jemný zážitek po dětské Svaté mši pobývat v kostele a pozorovat Vás v kostele, kde se vytvořilo několik spontánní skupinek a vzájemně jste si předávali dárky nebo si mezi sebou povídali po kostele, který byl již částečně pozhasínaný. Cítila jsem, že už nás nepojít blízkost pouze nějakého sakrálního prostoru, ale přátelství a hlubší lidský zájem jeden o druhého. Říkala jsem si: "Jak je to krásné, když si lidé povídají v nejbližší blízkosti Pána Ježíše". Uvědomila jsem si, že v našem farním společenství panuje rodinná atmosféra, vyřazující klid a pohodu.

Další krásný zážitek bylo pro mě, když jsem si sama donesla domů betlémské světlo. Sice se mi to podařilo až na druhý pokus, protože když jsem nesla betlémské světlo na Štědrý den, jela jsem v dešti příliš rychle a světlo mi zhaslo během cesty. Proto jsem to druhý den ráno (25. prosince) zkusila znovu a podařilo se mi ho dovézt domů. Betlémské světlo svítilo celý den a byl to pro mě nezapomenutelný zážitek, že jsem se mohla při něm modlit Korunku Božího milosrdenství i s novelou za celé lidstvo, radostný růženec a modlitbu vlastními slovy. Bylo mi líto světlo sfouknout, proto jsem nechala svíčku hořet a byla jsem v tichu až do večera, než jsem šla spát.

A v této souvislosti musím také poděkovat nejen Vám, ale také otci Janovi, protože otec Jan má velký podíl na tomto jemném klidu a hedvábné pohodě v našem farním společenství. Též bych otci Janovi chtěla poděkovat za to, že naše farnost duchovně nestrádá. Jak tento nabízený potenciál každý z nás využívá a bude ještě využívat, to již záleží na nás samotných.

S úctou.

Laura Bobůrková

Branické posvícení 2019 - zpráva z akce

V neděli 22. září proběhla oslava 118. výročí posvěcení kostela sv. Prokopa v Praze - Braníku.

Mši svatou sloužil Mons. František Radkovský, emeritní biskup plzeňský. Pan biskup ve své kázání připomněl, co je důležité pro fungování farnosti a co je posláním farnosti jako údu církve. Základním východiskem fungování farnosti je její jednota - nejenom mezi farníky, ale také jednota mezi knězem a farníky, kteří mají společnou touhu sloužit. Farnost má mít v dnešní době a tomto místě především misijní náboj. Jsme obklopeni lidmi, kteří hledají i věří, ale často nemají hlubší vztah s Kristem. Do tohoto vztahu bychom je měli zvát. Nedílnou součástí života křesťana je také podílet se na finančním fungování farnosti a církve včetně jejího misijního díla. Každá farnost je součástí jedné, svaté, apoštolské církve. Proto je nutné zajímat se o dění v církvi po celém světě, zkoumat slova papeže Františka např. prostřednictvím www.radiovaticana.cz. Křesťané by se také měli vzdělávat denním čtením Písma a posvěcovat svůj život pravidelnou modlitbou. Jen tak můžeme budovat náš věčný domov v Kristu, upevňovat náš vztah s Kristem, mít s Kristem živý vztah a být jeho učedníkem. 

Po mši svaté bylo připraveno pohoštění na farní zahradě jehož součástí bylo grilování ale také pochoutky připravené pilnými farnicemi. Farníci i hosté si tak mohli ve stínu postaveného stanu popovídat, přiblížit se jeden druhému a podělit se o své prázdninové zážitky. Děti využily zázemí dětského domečku a pískoviště, odpoledne sledovaly příběh o králi Davidovi v přístavbě kostela.

Ve 14 hodin začal benefiční houslový koncert s názvem Anděl houslí od umělce Václava Návrata, který zahrál houslové party známých barokních skladatelů i svou vlastní tvorbu. Vše doprovodil milým slovem, kdy hovořil o souvislostech houslového umění a doby vzniku skladeb.

Před svým odjezdem požehnal pan biskup Radkovský nově založenou vinici sv. Prokopa na svahu, který je součástí farní zahrady.

Branický Prokopák 2019 - zpráva z akce

V neděli 9.6.2019 se konala již tradiční oslava farnosti a farníků. Slavilo se také první svaté přijímání dětí od nás z farnosti, kterých bylo plno.

Den začal přípravami na zahradě, kdy se stavěl stan, připravovaly stoly, chystaly se chlebíčky a další dobroty. Poté se ještě v rychlosti rozcvičila schola na mši svatou. Kostel byl plný a radostný. Po skončení mše sv. se všichni přesunuli na zahradu, kde se nabízely středoevropské speciliaty - halušky, guláš, zelňačka, speciality z grilu, točené pivo, studené mísy slané i sladké. Všichni se posilnili do sytosti. Dospělí farníci našli své místo u stolů pod stany a pro ty malé, byl připraven zábavný program - různé hry a soutěže. Následně bylo připraveno loutkové divadlo skupiny Loutky bez hranic pod názvem "Příběhy malé Lupitiny González". Po skončení divadla děti zabavil otec Jan. Dospělí si mezitím vesele povídali a zpívaly se i táborákové písničky. Kolem páté se začalo uklízet a v šest hodin se dojedla poslední klobása a šlo se. Fotografie zde ve fotogalerii.

Všem pomocníkům a přispěvatelům ze srdce děkujeme a těšíme se na Branické posvícení, které se bude konat v neděli 22.9.2019.

Živý Betlém 2018 - zpráva

V neděli 23.12. od 16 hodin v našem kostele již tradičně proběhl Živý Betlém - divadelní ztvárnění příběhu narození Páně v podání dětí a rodičů z branické farnosti. Tentokrát byl koncept mírně humorný a snažil se imitovat pracovní poradu, kde je tématem nic menšího než spása lidí :-)

Příběh ztvárnil Zvěstování Panně Marii archandělem Gabrielem, cestu do Betléma, přicházení pastýřů a také příchod Tří králů. Jednotlivá dějství byla proložena písněmi a bezprostředně po skončení představení se ještě zpívaly koledy za doprovodu kláves, kytary a dvou fléten.

Před vchodem do kostela na zahradě bylo připraveno i malé pohoštění s cukrovím a svařeným vínem. Byla zde také příležitost na příjemné popovídání.

Všem pořadatelům srdečně děkujeme a těšíme se na další akce, o kterých zde budeme informovat.

Fotografie budou co nejdříve uvedeny ve fotogalerii.


Adventní duchovní obnova 2018 - zpráva

V sobotu 8. 12. 2018 v naší farnosti proběhla Adventní duchovní obnova. Duchovním tématem této rekolekce bylo "Panna Maria v Církvi". Rekolekci vedl P. Ing. Viktor Frýdl z Mukařova. Ke zpovídání byl k dispozici i P. Karol Laburda.

Po přednášce byl prostor k přistoupení ke svátosti smíření nebo duchovnímu rozhovoru. Poté následovala Mše svatá. Kromě stravy duchovní byla našimi farnicemi připravena i strava tělesná a to hovězí polévka a řízky s bramborovým salátem.

 Všem organizátorům ze srdce děkujeme. Na postní dobu bude připravena další duchovní obnova.

Svatomartinská farní brigáda - zpráva

Ráno 10.11. 2018 v 10 hodin jsme se sešli v hojném počtu na zahradě kostela k farní brigádě. Od rána se sešli především mladé rodiny a děti, kterých po zahradě běhalo požehnaně. Pomáhalo ale i pár zasloužilých farníků. V průběhu dne dorazil i otec Jan a také se chopil hrábí.

Jedna skupina byla venku a hrabala listí na trávě, čistila střechu přístavby nebo zametala chodníky a schody před kostelem. Druhá skupina se činila uvnitř kostela, kde se měnily žárovky, vymetaly se pavučiny, oprašovaly se sochy, luxovalo se a měnily se žárovky. Po poledni jsme zasedli k připravenému teplému obědu - zelná polévka, buřtguláš a domácí sekaná. Poté se děti vrhly na tematickou hru o sv.Martinu a dospělí vypili kávu, zhodnotili situaci a pokračovali v hrabání listí. Po dokončení dětské hry se začala nacvičovat hra k živému Betlému.

Okolo čtvrté hodiny se unavení brigádníci začali pomalu vytrácet se zaslouženým pocitem dobře vykonané práce. Další brigáda nás čeká před Vánoci, kdy budeme připravovat jesličky a vánoční výzdobu.

Všem účastníkům děkujeme za pomoc.

"Když se ruka k ruce vine, tak se dílo podaří"

Podzimní farní výlet

Odpoledne 13.10.2018 jsme se sešli na stanici metra Chodov, i když s menšími logistickými problémy, vyrazili jsme poté pěšky směrem Kunratický les. Počasí nám opravdu přálo, bylo krásné babí léto, teplo a nebe bez mráčku. Po cestě jsme navštívili "lesní bar", který byl ale momentálně trošku mimo provoz z důvodu odstěhování místního "barmana". Po cestě si někteří účastníci oběhli i nějaké "kešky". Dál naše vycházka pokračovala okolo jezírka, které nemá přítok, ale vyschnout se mu nechce. Dozajista ještě původní středověká cesta směrem k Novému hrádku nás vedla nejprve přes původní obléhací valy husitů, poté jsme překonali obranné valy hradu, které překonaly děti s vítězným rykem. Po cestě jsme pak pokračovali přes nově vystavený most a už jsme byly za branami hradu. Hrad jsme si důkladně prošli a ověřili jsme si pohledem, jak náročná je Velká kunratická. Směrem dolu jsme vydali ke Kunratickému potoku a jeho proud nás dovedl (se zastávkou pro "kešku") až k hostinci jménem Na tý louce zelený, kde jsme se občerstvili, navštívili místní mikrozoo a děti se povozily na malém vláčku. Naše další kroky vedly dále po proudu až k rybníku Labuť. Celá vycházka nám trvala déle než, jsme předpokládali a proto jsme se zde už jen seznámili se zbytkem viaduktu původní vlakové trasy. Prozkoumání dochovaného můstku a zbytku náspu na nás čeká buď příště nebo každý na vlastní pěst.

Všem účastníkům děkujeme za účast a zejména organizátoru Pavlu Duchanovi.

Turistice zdar! :-)

Branické posvícení a rozloučení s otcem Řehořem

V neděli 23.9.2018 jsme u nás v kostele prožili Branické posvícení k 117.výročí zasvěcení kostela sv. Prokopovi (22.9.1901). Zároveň jsme se rozloučili s otcem Řehořem a s působením bratří Mariánů v naší farnosti. Mše sv. začala průvodem s celkem jedenácti ministranty. Na začátku mše sv. byla posvěcena korunka naší Vltavské Madony. Bezprostředně po ohláškách se otec Řehoř rozloučil se svými farníky a poděkoval za přijetí a čas strávený v naší farnosti a za všechny hezké chvíle, které jsme společně mohli prožít. Za farníky s poděkováním přišel pan Král a jménem všech farníků poděkoval za působení otce Řehoře a Mariánů v naší farnosti. Jak to k panu Králi patří, okořenil své rozloučení vtipem.

Po mši sv. bylo připravené pohoštění na zahradě kostela, kde se nabízela zelňačka, grilované maso, pečené speciality našich farnic a teplý čaj s kávou. Občas nás osvěžila malá přeháňka, ale prožili jsme krásný čas plný rozhovorů, úsměvů a dobré nálady. Všem dobrodincům vřelé díky a otci Řehořovi mnoho Božího požehnání na jeho novém působišti.

Již se těšíme na plánovanou podzimní brigádu :-)

p.s. fotografie budete moci shlédnout za nedlouho ve fotogalerii mezi ostatními

Starší akce farnosti jsou uloženy zde: Archiv