Farnost při kostele sv. Prokopa Praha Braník

Pravidelné bohoslužby

Neděle 10:30 a 18:00

Ve školním roce, v 2. neděli v měsíci (v červnu bude až v neděli 16.6.) je rytmická Mše sv. pro rodiny s dětmi (viz ohlášky v aktualitách: Aktuality).

pondělípátek - 18.00 

 první sobota v měsíci - 18:00

Probíhá příprava na biřmování a na první svaté přijímání - informujte se u duchovního správce farnosti (tel. 733 741 003)

Na pondělí 10.6.2024 od 19:00 po Mši sv. (od 19:00) je plánováno další setkání farníků pro plánování ve farnosti (Farní rady) společně se setkáním Pastorační rady farnosti. Všichni farníci jsou zváni zapojit se do díla ve farnosti.

První svaté přijímání našich dětí proběhne v neděli 16.6. na Mši sv. v 10:30. Současně proběhne setkání farnosti i příznivců kostela sv. Prokopa - tzv. "Prokopák" . Všechny srdečně zveme.

Příměstský dětský křesťanský tábor bude v naší farnosti od pondělí 8.7. do pátku 12.7. Přihlaste prosím své děti předem, abychom věděli (alespoň přibližně) kolik nás bude. Jinak můžete své děti přivést samozřejmě i  "ad hoc" ke kostelu sv. Prokopa. Podrobnosti brzy zveřejníme na: Aktuality

Společenství maminek s malými dětmi, Náboženství, Mariina legie, Modlitební společenství, adorace a další aktivity viz níže.

Duchovního správce farnosti zastihnete vždy před bohoslužbami (kromě neděle, kdy přejíždím z kostela v Podolí) a nebo po nich. Domluvit se se mnou můžete na telefonu: 733 741 003.
Těší se na Vás otec Jan

V sobotu 11.5.2024 od 9:00 do 17:00 byla v kostele sv. Prokopa jednodenní Duchovní obnova s P. Mariánem Kuffou. Videozáznam z duchovní obnovy najdete brzy zde. Podrobnosti sledujte na:   Akce farnosti .
Fotoreportáž a veškeré informace z duchovní obnovy s P. Kuffou najdete zde: Akce farnosti


BOHOSLUŽBY ONLINE

Arcibiskupství pražské nabádá věřící, aby opět začali chodit do kostelů, aby měli možnost účastnit se živé Eucharistie, což žádný dálkový přenos nemůže plnohodnotně nahradit.


POZOR ! Farnost má nové číslo účtu: 2502565166/2010


Zprávy z proběhlých akcí

Zprávy z proběhlých akcí ve farnosti jsou zde: Akce farnosti


Společenství maminek s malými dětmi

Společenství pro maminky s malými dětmi se schází vždy po předechozí domluvě na Whatsapp skupině, aktuálně nemáme stanovený konkrétní den pro setkání - domlouváme se dle aktuální situace (nemoci, dovolená, prázdniny). 

Máte-li zájem se společně scházet s dětmi v zázemí kostela a na přilehlé zahradě, dejte vědět dopředu na telefon 770 171 069 - Eva. 

Těšíme se na Vás!


Náboženství pro děti a mládež

 Hodinu a datum domlouvají vyučující s rodiči, tak aby to všem vyhovovalo. Kontaktní telefon: 733 741 003

S paní katechetkou "dáváme dohromady" výuku náboženství na škole v Braníku. Prosím přihlaste své děti na výuku náboženství. Přihlášku na náboženství pro děti si můžete stáhnout zde:  Přihláška na náboženství

Pro mladší děti (do 5. třídy) se náboženství vyučuje na škole v Podolí, Nedvědovo náměstí (malá školní budova) v úterý od 15:15 více viz: https://farnost-podoli.webnode.cz/l/vyucovani-nabozenstvi-na-zakladni-skole-v-podoli/

Pro starší děti a mládež - kontaktujte patera Jana Patu, Mob.: 733 741 003. Scházíme se vždy ve středu, po Mši sv. v přístavbě kostela (vchod za zákristií, skrze vjezd na farní zahradu, poslední vchod za rohem do kostela) v 19:00 hod.


Mariina legie

se schází vždy ve čtvrtek od 16:30 v přístavbě kostela (přístup skrze vjezd na farní zahradu, posledním vchodem do kostela, který je za rohem kostela, za zákristií). Všichni jsou srdečně zváni.


Večeřadlo MKH

Každou první sobotu v měsíci se v kostele sv. Prokopa koná od 17:30 "Večeřadlo" v duchu Mariánského kněžského hnutí. (Modlitba růžence, Mše sv., čtení z "Modré knihy", z katechizmu, zasvěcení Neposkvrněnému srdci Panny Marie, adorace, rozjímání růžencových tajemství). Více se dočtete v PDF souboru níže:


Modlitební společenství

se schází vždy v druhé pondělí v měsíci, nebo dle oznámení, v cca 19:30 v kostele sv. Prokopa k modlitbě.

Všichni jsou srdečně zváni! Vstup do kostela bude otevřen přes vrata do zahrady u kostela a potom posledním zadním vstupem do přístavby kostela, kudy se chodí do místnosti pro náboženství a pro rodiny s dětmi.

Na programu je společná modlitba růžence a další modlitby


Chceš si vyzkoušet setkání s Bohem?

Tak přijď!

Každé úterý v kostele sv. Prokopa v 18:45. Kde? Školní 3a, Praha - Braník


ADORACE

... možnost pro každého

Dvakrát za měsíc, vždy 1. čtvrtek v měsíci, probíhá v kostele svatého Prokopa moderovaná adorace z písemných modliteb našich farníků. Rádi bychom nabídli tuto možnost i lidem z našeho okolí.

Do písemné modlitby je možné vložit všechna trápení, bolesti, neúspěchy, obavy a nejistoty, které nás provázejí během našeho života. Nebojte se je svěřit Bohu, který vyslyší každou modlitbu, protože každého z nás nesmírně miluje.

Písemné modlitby můžete vkládat do krabičky, která stojí na stolku před první lavicí v blízkosti oltáře, nejlépe na konci každé Mše svaté nebo když bude kostel otevřen při dalších příležitostech. Lístek s prosbou nám můžete vložit i do poštovní schránky kostela. My ho velmi rádi přečteme při společné modlitbě za Vás.

Vaše starosti a bolesti nám nejsou lhostejné!

POMOC UKRAJINĚ

Každý může pomoci Ukrajině. Pomoci můžete těmito způsoby:

Modlitba 

 • osobní nebo ve společenstvích
 • Adorace za Ukrajinu, v kostele Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí, kaple sv.Michala po-pá vždy 15-19 hodin. Čtvrtek 19-22. Bližší informace: www.pms.ofm.cz

Peněžní dar

Využijte profesionalizované humanitární organizace, které znají místní situaci, mají kontakty a vědí, kde je potřeba nejvíce pomoci:

 • Charita Česká republika, www.charita.cz, Ve spolupráci s Charitou Ukrajina se soustředí na zajištění základních potřeb, jako jsou voda, potraviny, hygienické potřeby či přístřeší. Součástí intervence je i poskytnutí psychologické pomoci. Ve spolupráci s českými úřady se zároveň připravujeme na pomoc ukrajinským uprchlíkům v České republice.
 • Člověk v tísni: www.clovekvtisni.cz, Ve spolupráci s místními organizacemi pomíhá v místě konfliktu a pomáhá zvládat uprchlickou vlnu na našem území. Má vlemi široký rozsah pomoci, zajišťuje sociální pomoc, pomoc s integrací, přepravu a další
 • Post bellum: www.postbellum.cz, Ve spolupráci s ukrajinskou prověřenou neziskovou organizací  Повернись живим/Come Back Alive, která v zemi působí už osm let se mimo jiné snaží materiálně zabezpečit obránce Ukrajiny. Shánějí prostředky jako jsou gázy, jehly, rukavice, sety k ošetření popálenin a další zdravotnický materiál, ale i např. neprůstřelné vesty, drony, přístroje pro noční vidění, vysílačky, dieselové generátory apod.

Dobrovolnictví

Můžete pomoci zvládat uprchlickou vlnu podle aktuálních potřeb a vytíženosti jedotlivých organizací

Arcidiecézní charita Praha potřebuje v Kongresovém centru Praha:

 • doplnit dobrovolníky na další dny
 • požadavek na asistenci v ACP, asistované centrum pomoci, v Kongresovém centru, 
 • časově ihned a neví se na jak dlouho. Až budete potřebovat odejít, tak odejdete, bude střídání. Je potřeba hodně lidí (avizováno 20 lidí), tak prosím pište/volejte, kdo můžete. 
 • operativní kontakt možný také na kolegyni Pavlu Reichovou: 737 574 405
 • Jídlo, pití na místě je, budete v teple uvnitř, můžete být i v civilu.
 • Prosím všechny, kteří chtějí pomoci, vyplnit o svém času do formuláře městského sdružení hasičů zde: Formulář 
 • zájemce přidává ACP do whatsappové skupiny, kterou spravuje Pavla Reichová, pro koordinaci pomoci a jednotlivých služeb.Běženců je 5.000 denně a cca přes 2.000 se zvládne vyřídit za den. Proto je každá ruka v těchto dnech dobrá.


Nabídka ubytování

Pokud máte k dipozici volný byt v obyvatelném stavu, který je možné rozumně vytopit a je v něm sociální zařízení můžete jej nabídnout k ubytování potřebným uprchlíkům. Jedná se zejména o ženy, děti seniory. Ubytování uprchlíků organizuje více humanitárních organizací. Všechny tyto organizace vytvořili web, kde je možné své možnosti doplnit: (možnosti budou přibývat):

Pro mobilní telefony odkaz na kalendář zde: Farní kalendář (Google)

Odkaz pro import kalendáře zde: Farní kalendář (Google) 

Výsledek hospodaření za rok 2021

Níže naleznete odkaz na výsledovku za rok 2021.

Výsledek hospodaření ve výši 129 tis.Kč za rok 2021 jsou dary určené na výstavbu prodloužení kanalizační přípojky do objektu přístavby, který bude realizován v následujících letech. 


Jsme farnost, která je otevřená všem, kdo hledjí Boha, povzbuzení, zamyšlení nebo pouhé zastavení se. Kromě pravidelných bohoslužeb pořádáme i mnohé další akce pro rodiny s dětmi a seniory. Budeme Vám velmi vděčni za jakýkoliv finanční nebo jiný dar, který nás v těchto činnostech podpoří.

Za všechny dary tímto způsobem již předem upřímné díky.

Číslo účtu farnosti je:

2502565166/2010

Za všechny dárce a dobrodince farnosti je pravidelně sloužena mše svatá každou první neděli v měsíci.

Můžete přispět následujícími formami:

Příspěvek na běžný provoz bez účelu

 • Jednorázově: Můžete přispět na běžný provoz, ze kterého se platí náklady na vytápění, osvětlení, vodné a stočné, pojištění, provoz webových stránek, běžné opravy, revize, spotřební materiál, tisk textů, nákup tiskovin, apod. Z tohoto příspěvku mohou být hrazeny i všechny konkrétní účely (uvedené níže) dle aktuálních potřeb.
 • Pravidelně: Svůj příspěvek můžete posílat i pomocí trvalého příkazu po menších částkách během celého roku. Stačí si Na konci roku nám pak můžete sdělit své údaje a bude Vám vystaven doklad o daru.

Příspěvek na konkrétní účel

Můžete přispět i na konkrétní účel, na nějž bude Váš dar vázán a nebude možné jej použít k financování žádného jiného účelu. Níže uvádíme návrh investičního plánu farnosti s jednotlivými účely a variabilními symboly:

Nová kanalizační přípojka                                                                 VS 888111

V roce 2020 se bude v celé ulici obnovovat plynovod vč. přípojky. Těchto prací chceme využít a realizovat vodovodní přípojku. Aktuálně hledáme projektanta a sbíráme peníze na projekční práce. Odhadovaná cena projektu je 8.000-10.000 Kč. Poté budeme sbírat částku na stavební práce. Cenu stavebních prací odhadujeme na 50.000,-Kč.

Budeme vděčni za jakýkoliv dar.

Oprava střechy                                                                                    VS 888777

Budeme vděčni, když přispějete na ostatní záměry.

Na střeše přístavby se objevily určité potíže, které bude třeba řešit, podbití střechy se v jednom místě zdvihlo.

Přístavba                                                                                              VS 888666

Za všechny dary srdečně děkujeme. Budeme vděční, když přispějete na ostatní záměry.

Účinnější radiátory byly instalovány hned po Vánocích, mikrovlnná trouba už také je a nově také televize na promítání. Děkujeme :-)

Opravy                                                                                                  VS 888888

fond na veškeré opravy kostela, přístavby (od střechy až po základy), plotu nebo opěrné zdi.

Aktuálně uvnitř kostela bude třeba opravit opadávající omítku u soklů, opravit opadávající fasádu, obnova nátěrů a další potřeby se během roku budou jistě dále objevovat

Farní zahrada                                                                                       VS 888333

Za všechny dary srdečně děkujeme. Budeme vděční, když přispějete na ostatní záměry.

Pro děti bylo pořízeno pískoviště a domeček, byla vysazena malá vinice a pořízeny nové kompostéry - všem dárcům srdečné díky :-)


Na zaslané dary Vám můžeme vystavit daňové potvrzení pro odečtení hodnoty darů ze základu daně (do 2% u právnických, do 10% u fyzických osob - z celkového základu daně). Potřebujeme pro to pouze Vaše jméno a příjmení (nebo název firmy), rodné číslo (nebo IČ a DIČ) a Vaše trvalé bydliště (nebo sídlo firmy).

Za dar v jakékoli výši Vám jménem celé farnosti mockrát děkujeme a vyprošujeme Vám hojnost Božího požehnání.