Farnost při kostele sv. Prokopa Praha Braník

Pravidelné bohoslužby

Neděle 10:30 a 18:00

Ve školním roce, v 2. neděli v měsíci (v září bude až v neděli 22.9.) je rytmická Mše sv. pro rodiny s dětmi (viz ohlášky v aktualitách: Aktuality).

pondělípátek - 18.00 

 první sobota v měsíci - 18:00

Příměstský dětský křesťanský tábor bude v naší farnosti od pondělí 8.7. do pátku 12.7. Přihlaste prosím své děti předem, abychom věděli (alespoň přibližně) kolik nás bude. Jinak můžete své děti přivést samozřejmě i  "ad hoc" ke kostelu sv. Prokopa. Podrobnosti brzy zveřejníme na: Aktuality

Společenství maminek s malými dětmi, Náboženství, Mariina legie, Modlitební společenství, adorace a další aktivity viz níže.

Duchovního správce farnosti zastihnete vždy před bohoslužbami (kromě neděle, kdy přejíždím z kostela v Podolí) a nebo po nich. Domluvit se se mnou můžete na telefonu: 733 741 003.
Těší se na Vás otec Jan

V pondělí 10.6.2024 od 19:00 po Mši sv. (od 19:00) bylo další setkání farníků pro plánování ve farnosti (Farní rady) společně se setkáním Pastorační rady farnosti. Podrobnosti viz: Aktuality (odsrolujte níže)

V sobotu 11.5.2024 od 9:00 do 17:00 byla v kostele sv. Prokopa jednodenní Duchovní obnova s P. Mariánem Kuffou. Videozáznam z duchovní obnovy najdete brzy zde. Podrobnosti sledujte na:   Akce farnosti .
Fotoreportáž a veškeré informace z duchovní obnovy s P. Kuffou najdete zde: Akce farnosti


BOHOSLUŽBY ONLINE

Arcibiskupství pražské nabádá věřící, aby opět začali chodit do kostelů, aby měli možnost účastnit se živé Eucharistie, což žádný dálkový přenos nemůže plnohodnotně nahradit.


POZOR ! Farnost má nové číslo účtu: 2502565166/2010


Zprávy z proběhlých akcí

Zprávy z proběhlých akcí ve farnosti jsou zde: Akce farnosti


Společenství maminek s malými dětmi

Společenství pro maminky s malými dětmi se schází vždy po předechozí domluvě na Whatsapp skupině, aktuálně nemáme stanovený konkrétní den pro setkání - domlouváme se dle aktuální situace (nemoci, dovolená, prázdniny). 

Máte-li zájem se společně scházet s dětmi v zázemí kostela a na přilehlé zahradě, dejte vědět dopředu na telefon 770 171 069 - Eva. 

Těšíme se na Vás!


Náboženství pro děti a mládež

 Hodinu a datum domlouvají vyučující s rodiči, tak aby to všem vyhovovalo. Kontaktní telefon: 733 741 003

S paní katechetkou "dáváme dohromady" výuku náboženství na škole v Braníku. Prosím přihlaste své děti na výuku náboženství. Přihlášku na náboženství pro děti si můžete stáhnout zde:  Přihláška na náboženství

Pro mladší děti (do 5. třídy) se náboženství vyučuje na škole v Podolí, Nedvědovo náměstí (malá školní budova) v úterý od 15:15 více viz: https://farnost-podoli.webnode.cz/l/vyucovani-nabozenstvi-na-zakladni-skole-v-podoli/

Pro starší děti a mládež - kontaktujte patera Jana Patu, Mob.: 733 741 003. Scházíme se vždy ve středu, po Mši sv. v přístavbě kostela (vchod za zákristií, skrze vjezd na farní zahradu, poslední vchod za rohem do kostela) v 19:00 hod.


Mariina legie

se schází vždy ve čtvrtek od 16:30 v přístavbě kostela (přístup skrze vjezd na farní zahradu, posledním vchodem do kostela, který je za rohem kostela, za zákristií). Všichni jsou srdečně zváni.


Večeřadlo MKH

Každou první sobotu v měsíci se v kostele sv. Prokopa koná od 17:30 "Večeřadlo" v duchu Mariánského kněžského hnutí. (Modlitba růžence, Mše sv., čtení z "Modré knihy", z katechizmu, zasvěcení Neposkvrněnému srdci Panny Marie, adorace, rozjímání růžencových tajemství). Více se dočtete v PDF souboru níže:


Modlitební společenství

se schází vždy v druhé pondělí v měsíci, nebo dle oznámení, v cca 19:30 v kostele sv. Prokopa k modlitbě.

Všichni jsou srdečně zváni! Vstup do kostela bude otevřen přes vrata do zahrady u kostela a potom posledním zadním vstupem do přístavby kostela, kudy se chodí do místnosti pro náboženství a pro rodiny s dětmi.

Na programu je společná modlitba růžence a další modlitby


Chceš si vyzkoušet setkání s Bohem?

Tak přijď!

Každé úterý v kostele sv. Prokopa v 18:45. Kde? Školní 3a, Praha - Braník


ADORACE

... možnost pro každého

Dvakrát za měsíc, vždy 1. čtvrtek v měsíci, probíhá v kostele svatého Prokopa moderovaná adorace z písemných modliteb našich farníků. Rádi bychom nabídli tuto možnost i lidem z našeho okolí.

Do písemné modlitby je možné vložit všechna trápení, bolesti, neúspěchy, obavy a nejistoty, které nás provázejí během našeho života. Nebojte se je svěřit Bohu, který vyslyší každou modlitbu, protože každého z nás nesmírně miluje.

Písemné modlitby můžete vkládat do krabičky, která stojí na stolku před první lavicí v blízkosti oltáře, nejlépe na konci každé Mše svaté nebo když bude kostel otevřen při dalších příležitostech. Lístek s prosbou nám můžete vložit i do poštovní schránky kostela. My ho velmi rádi přečteme při společné modlitbě za Vás.

Vaše starosti a bolesti nám nejsou lhostejné!

POMOC UKRAJINĚ

Každý může pomoci Ukrajině. Pomoci můžete těmito způsoby:

Modlitba 

 • osobní nebo ve společenstvích
 • Adorace za Ukrajinu, v kostele Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí, kaple sv.Michala po-pá vždy 15-19 hodin. Čtvrtek 19-22. Bližší informace: www.pms.ofm.cz

Peněžní dar

Využijte profesionalizované humanitární organizace, které znají místní situaci, mají kontakty a vědí, kde je potřeba nejvíce pomoci:

 • Charita Česká republika, www.charita.cz, Ve spolupráci s Charitou Ukrajina se soustředí na zajištění základních potřeb, jako jsou voda, potraviny, hygienické potřeby či přístřeší. Součástí intervence je i poskytnutí psychologické pomoci. Ve spolupráci s českými úřady se zároveň připravujeme na pomoc ukrajinským uprchlíkům v České republice.
 • Člověk v tísni: www.clovekvtisni.cz, Ve spolupráci s místními organizacemi pomíhá v místě konfliktu a pomáhá zvládat uprchlickou vlnu na našem území. Má vlemi široký rozsah pomoci, zajišťuje sociální pomoc, pomoc s integrací, přepravu a další
 • Post bellum: www.postbellum.cz, Ve spolupráci s ukrajinskou prověřenou neziskovou organizací  Повернись живим/Come Back Alive, která v zemi působí už osm let se mimo jiné snaží materiálně zabezpečit obránce Ukrajiny. Shánějí prostředky jako jsou gázy, jehly, rukavice, sety k ošetření popálenin a další zdravotnický materiál, ale i např. neprůstřelné vesty, drony, přístroje pro noční vidění, vysílačky, dieselové generátory apod.

Dobrovolnictví

Můžete pomoci zvládat uprchlickou vlnu podle aktuálních potřeb a vytíženosti jedotlivých organizací

Arcidiecézní charita Praha potřebuje v Kongresovém centru Praha:

 • doplnit dobrovolníky na další dny
 • požadavek na asistenci v ACP, asistované centrum pomoci, v Kongresovém centru, 
 • časově ihned a neví se na jak dlouho. Až budete potřebovat odejít, tak odejdete, bude střídání. Je potřeba hodně lidí (avizováno 20 lidí), tak prosím pište/volejte, kdo můžete. 
 • operativní kontakt možný také na kolegyni Pavlu Reichovou: 737 574 405
 • Jídlo, pití na místě je, budete v teple uvnitř, můžete být i v civilu.
 • Prosím všechny, kteří chtějí pomoci, vyplnit o svém času do formuláře městského sdružení hasičů zde: Formulář 
 • zájemce přidává ACP do whatsappové skupiny, kterou spravuje Pavla Reichová, pro koordinaci pomoci a jednotlivých služeb.Běženců je 5.000 denně a cca přes 2.000 se zvládne vyřídit za den. Proto je každá ruka v těchto dnech dobrá.


Nabídka ubytování

Pokud máte k dipozici volný byt v obyvatelném stavu, který je možné rozumně vytopit a je v něm sociální zařízení můžete jej nabídnout k ubytování potřebným uprchlíkům. Jedná se zejména o ženy, děti seniory. Ubytování uprchlíků organizuje více humanitárních organizací. Všechny tyto organizace vytvořili web, kde je možné své možnosti doplnit: (možnosti budou přibývat):

Pro mobilní telefony odkaz na kalendář zde: Farní kalendář (Google)

Odkaz pro import kalendáře zde: Farní kalendář (Google) 

Přehled farního účetnictví 2019 - 2021 najdete zde: O nás


Jsme farnost, která je otevřená všem, kdo hledjí Boha, povzbuzení, zamyšlení nebo pouhé zastavení se. Kromě pravidelných bohoslužeb pořádáme i mnohé další akce pro rodiny s dětmi a seniory. Budeme Vám velmi vděčni za jakýkoliv finanční nebo jiný dar, který nás v těchto činnostech podpoří.

Za všechny dary tímto způsobem již předem upřímné díky.

Číslo účtu farnosti je:

2502565166/2010

Za všechny dárce a dobrodince farnosti je pravidelně sloužena mše svatá každou první neděli v měsíci.

Můžete přispět následujícími formami:

Příspěvek na běžný provoz bez účelu

 • Jednorázově: Můžete přispět na běžný provoz, ze kterého se platí náklady na vytápění, osvětlení, vodné a stočné, pojištění, provoz webových stránek, běžné opravy, revize, spotřební materiál, tisk textů, nákup tiskovin, apod. Z tohoto příspěvku mohou být hrazeny i všechny konkrétní účely (uvedené níže) dle aktuálních potřeb.
 • Pravidelně: Svůj příspěvek můžete posílat i pomocí trvalého příkazu po menších částkách během celého roku. Stačí si Na konci roku nám pak můžete sdělit své údaje a bude Vám vystaven doklad o daru.

Příspěvek na konkrétní účel

Můžete přispět i na konkrétní účel, na nějž bude Váš dar vázán a nebude možné jej použít k financování žádného jiného účelu. Níže uvádíme návrh investičního plánu farnosti s jednotlivými účely a variabilními symboly:

Nová kanalizační přípojka                                                                 VS 888111

V roce 2020 se bude v celé ulici obnovovat plynovod vč. přípojky. Těchto prací chceme využít a realizovat vodovodní přípojku. Aktuálně hledáme projektanta a sbíráme peníze na projekční práce. Odhadovaná cena projektu je 8.000-10.000 Kč. Poté budeme sbírat částku na stavební práce. Cenu stavebních prací odhadujeme na 50.000,-Kč.

Budeme vděčni za jakýkoliv dar.

Oprava střechy                                                                                    VS 888777

Budeme vděčni, když přispějete na ostatní záměry.

Na střeše přístavby se objevily určité potíže, které bude třeba řešit, podbití střechy se v jednom místě zdvihlo.

Přístavba                                                                                              VS 888666

Za všechny dary srdečně děkujeme. Budeme vděční, když přispějete na ostatní záměry.

Účinnější radiátory byly instalovány hned po Vánocích, mikrovlnná trouba už také je a nově také televize na promítání. Děkujeme :-)

Opravy                                                                                                  VS 888888

fond na veškeré opravy kostela, přístavby (od střechy až po základy), plotu nebo opěrné zdi.

Aktuálně uvnitř kostela bude třeba opravit opadávající omítku u soklů, opravit opadávající fasádu, obnova nátěrů a další potřeby se během roku budou jistě dále objevovat

Farní zahrada                                                                                       VS 888333

Za všechny dary srdečně děkujeme. Budeme vděční, když přispějete na ostatní záměry.

Pro děti bylo pořízeno pískoviště a domeček, byla vysazena malá vinice a pořízeny nové kompostéry - všem dárcům srdečné díky :-)


Na zaslané dary Vám můžeme vystavit daňové potvrzení pro odečtení hodnoty darů ze základu daně (do 2% u právnických, do 10% u fyzických osob - z celkového základu daně). Potřebujeme pro to pouze Vaše jméno a příjmení (nebo název firmy), rodné číslo (nebo IČ a DIČ) a Vaše trvalé bydliště (nebo sídlo firmy).

Za dar v jakékoli výši Vám jménem celé farnosti mockrát děkujeme a vyprošujeme Vám hojnost Božího požehnání.