Pastorační a duchovní texty

Duchovní texty, kázání a pastorační materiály 

Adventní cestička pro děti, kterou pro Advent 2018 sestavily maminky z naší farnosti. Tématem jsou čtyři evangelisté Marek, Matouš, Lukáš a Jan. Na každý den je připraven jeden malý úkol nebo zamyšlení.